CVAE : Paiement en EDI :  échéanciers 2011 – 2012

cvae-acompte-liasse


10/05/2011 :

Solde CVAE 1329-DEF 2010 en EFI

31/05/2011:

CVAE  1330  2011 en EDI

15/06/2011:

1er acompte  CVAE 1329-AC 2011 en EDI

15/09/2011:

2eme acompte CVAE 1329-AC 2011 en EDI

mai 2012 :

SOLDE  CVAE 1329 – DEF 2011 en EDI

Print Friendly, PDF & Email